Nasza historia - 22.10.2005 – Koncert Charytatywny w ramach III Bydgoskiego Dnia Pomocy Osobom Bezdomnym, Ubogim i Potrzebującym.

Kalendarium

22.10.2005 – Koncert Charytatywny w ramach III Bydgoskiego Dnia Pomocy Osobom Bezdomnym, Ubogim i Potrzebującym. 

Założenia tegorocznych obchodów Dnia Pomocy, podobnie jak w latach ubiegłych, dotyczyły zwrócenia uwagi społeczeństwa na problem bezdomności. Tym razem Betezdęwspomagał w tych działaniach chrześcijański zespół Missio Muzyka. 

Podczas koncertu muzycy przekazywali treść Ewangelii, dzielili się wiarą, pokazywali, co może stanowić główny cel życia i motywację do działania. W przerwie między kolejnymi utworami przeprowadzono zbiórkę pieniędzy na wsparcie stołówki. Podczas koncertu cała sala Betezdy wypełniła się ludźmi do ostatniego miejsca. Chętni, którzy się spóźnili, stali pod ścianą. Przyszło wiele osób, starszych i młodszych. Muzyka i słowa wzruszały. Pobudzały do refleksji. Do zmiany życia. 

Jesteś tutaj: