Nasza historia - 24.01.2006 – Rozpoczęcie działalności misyjnej w Schronisku dla Bezdomnych

Kalendarium

24.01.2006 – Rozpoczęcie działalności misyjnej w Schronisku dla Bezdomnych

Betezda swoją działalność kieruje m.in. do bezdomnych. Jest to bardzo trudna grupa społeczna, dotknięta rozmaitymi dysfunkcjami. Osoby bezdomne są apatyczne, mają przytępiony instynkt samozachowawczy, trawią je różnego rodzaju nałogi i depresje. Zazwyczaj są pasywne wobec problemów, nawet wobec własnego życia. Dlatego wiele wysiłku kosztuje zmobilizowanie ich do jakiejkolwiek aktywności. Jedną z prób tego rodzaju podjął Romek z pomocą Wojtka Kułakowskiego, tymczasowego mieszkańca Schroniska dla Bezdomnych i paradoksalnie, człowieka niezwykle oczytanego. Obaj postanowili zorganizować specjalne spotkania, mające na celu zmianę życiowej postawy, właśnie w Schronisku. 

Niestety w pierwszych spotkaniach uczestników było jedynie dwóch – i to w osobach samych prowadzących. Szybko więc Romek i Wojtek postanowili zmienić formę spotkań i postawili na zdrową rywalizację w formie zawodów szachowych i quizów. 

Jesteś tutaj: