Nasza historia - 20.12.2003 - 2008 – Cykl corocznych, wigilijnych spotkań dla dzieci „Gwiazdkowa Niespodzianka”

Kalendarium

20.12.2003 - 2008 – Cykl corocznych, wigilijnych spotkań dla dzieci „Gwiazdkowa Niespodzianka”

Betezda swoją pomoc kieruje nie tylko do bezdomnych, alkoholików i narkomanów. Wizja Misji jest znacznie szersza. Świetlice środowiskowe, domy dla sierot, noclegownie dla ubogich, schroniska, domy dla matek z dziećmi, domy dziennego pobytu, hostele, ośrodki kryzysowe, ośrodki odwykowe, ośrodki pomocy, hospicja, domy dla osób starszych, gospodarstwa za miastem, domy chleba, banki żywności, punkty konsultacyjne, szpitale, przedszkola i szkoły chrześcijańskie, więzienia z chrześcijańskim programem powrotu do społeczeństwa, szkoły aktywizacji zawodowej, chrześcijańskie poradnie psychologiczne i kryzysowe, punkty konsultacyjno – terapeutyczne, centrum uwielbienia, szkolenia motywacyjne, coaching, centra integracji społecznej. Lista jest długa. Swoje miejsce znajduje w niej pomoc dzieciom pochodzącym z rodzin ubogich lub zagrożonych patologiami. Wyrazem takiej pomocy był cykl bożonarodzeniowych imprez dla dzieci, zapoczątkowany w 2003 roku. 

Spotkania wigilijne organizowane były w oparciu o charytatywną akcję „Gwiazdkowa Niespodzianka”, która jest częścią międzynarodowego programu, mającego na celu pokazanie dzieciom z ubogich rodzin, że są cenne, ważne, a przede wszystkim, że nie są zapomniane. W ramach programu rodziny z Niemiec, Anglii i innych europejskich krajów przygotowują prezenty, które są nie tylko wynikiem ofiarności sponsorów, ale przede wszystkim oznaką Bożej miłości. Organizatorzy akcji – Stowarzyszenie Samaritans Purse – współpracowało w Polsce m.in. z ośrodkami pomocy społecznej, pogotowiem opiekuńczym, oraz innymi instytucjami niosącymi pomoc. Do programu dołączyła również Misja Betezda. 

Wystarczyło wywiesić na drzwiach plakat, który zapraszał na spotkanie wigilijne. Najpierw pojawiło się dwoje, troje, potem już ośmioro i dziesięcioro dzieci. Lista chętnych szybko się zapełniania. W efekcie, w dniu wigilijnego spotkania przy zastawionych smakołykami stołach zasiadło ponad 30 dzieci. Skąd się tam wzięły? Część znała Betezdę z niedzielnych nabożeństw. Przychodziły same lub z rodzicami. W trakcie kazań miały tzw. szkółkę niedzielną, czyli specjalne lekcje przygotowane na postawie Biblii. Poznawały tam wydarzenia ze Starego i Nowego Testamentu – potop, wyjście z Egiptu, narodzenie Jezusa, dowiadywały się, kim był Mojżesz, Józef, Salomon. Przychodziły chętnie. 

Inne dzieci, które pojawiały się na gwiazdkowych spotkaniach, przychodziły wprost z ulicy. Dowiadywały się, że jest takie miejsce przy Czartoryskiego, gdzie mogą dostać coś słodkiego, jakiś prezent, a przy okazji spędzić czas na zabawach. Bardzo lubiły też opiekunów. Szczególnie polubiły Agnieszkę, córkę Basi i Romka. Wielokrotnie rzucały jej się na szyję i przytulały. Agnieszka na te wyrazy sympatii, również odpowiadała miłością. I dzieci to czuły. 

Każda „Gwiazdka” przebiegała w radosnej atmosferze. Dzieci choć na chwilę mogły oderwać się od biedy, krzyku, pijaństwa. Mogły zobaczyć inną jakość. Paczki otwierały z wielkim zniecierpliwieniem. Kunsztownie zapakowane pudełka mieściły zabawki, słodycze, czasem drobne ciuchy. Przygotowali je sponsorzy – zazwyczaj chrześcijańskie rodziny z krajów Europy Zachodniej. 

Jesteś tutaj: