Nasza historia - 2003 – Założenie Punktu konsultacyjnego Teen Challenge dla osób uzależnionych

Kalendarium

2003 – Założenie Punktu konsultacyjnego Teen Challenge dla osób uzależnionych 

W latach 50-tych pewien człowiek w Stanach Zjednoczonych postanowił zatroszczyć się o dzieci, które działały w młodzieżowych gangach. Docierał do najbardziej zbuntowanych i niebezpiecznych młodocianych kryminalistów i okazując im miłość, pokazywał możliwość zmiany życia, jaką gwarantuje osobiste poznanie Jezusa Chrystusa. Działalność Davida Wilkersona w efekcie doprowadziła do tego, że młodzieżowe gangi w Nowym Jorku praktycznie przestały istnieć. W swojej pracy zauważył jedną prawidłowość – wszystkie dzieci, które miały kontakt ze światem przestępczym, w jakimś stopniu były uzależnione od substancji odurzających. Chcąc wyeliminować problem przestępczości młodocianych już u podstaw, stworzył misję, która niosła pomoc najpierw nieletnim w Nowym Jorku i Chicago, a później już na całym świecie. Misja Teen Challenge w latach 80 pojawiła się również w Polsce, a od 2003 roku jej oddział działa również w Bydgoszczy przy Misji Betezda. 

Jego zadaniem jest pomoc osobom uzależnionym w organizacji wyjazdu do jednego z dwóch ośrodków odwykowych – w Łękini i Broczynie. W praktyce oznacza to, że konsultant Teen Challenge pomaga alkoholikom i narkomanom w załatwieniu wszystkich dokumentów związanych z wyjazdem do ośrodka, utwierdza w decyzji, a czasem nawet sam odwozi podopiecznych na odwyk. Leczenie trwa rok. W tym czasie uczestnikom nie wolno opuszczać ośrodka. Terapia odbywa się w oparciu o chrześcijańskie poradnictwo. 

W wyniku działania przy Misji oddziału Teen Challenge do 2009 roku leczeniem objęto ponad 30 osób. Większość z nich wróciła do społeczeństwa i żyje stabilnym życiem. Mirosław Olszewski, który trafił z Betezdy na odwyk do Teen Challenge, jest obecnie terapeutą uzależnień. Kobieta, którą konsultant bydgoskiego oddziału – Michał Bilski osobiście odwiózł do ośrodka, dzisiaj sama pomaga w Beteździe jako wolontariuszka. 

Jesteś tutaj: