Dlaczego?

Cel

Objawienie miłości Jezusa Chrystusa poprzez życie już dzisiaj w Królestwie Bożym, które swoją mocą i łaską ma mieć wpływ na przemianę drugiego człowieka.

Nasza wizja

Ośrodki i zgromadzenia objawiające Bożą Miłość w Praktyce.

Realizacja:

Stołówki, świetlice środowiskowe, domy dla sierot, noclegownie dla ubogich, schroniska, domy dla matek z dziećmi, domy dziennego pobytu, hostele, ośrodki kryzysowe, ośrodki odwykowe, ośrodki pomocy, hospicja, domy dla osób starszych, gospodarstwa za miastem, domy chleba, banki żywności, punkty konsultacyjne, szpitale, przedszkola i szkoły chrześcijańskie, więzienia z chrześcijańskim programem powrotu do społeczeństwa, szkoły aktywizacji zawodowej, chrześcijańskie poradnie psychologiczne i kryzysowe, punkty konsultacyjno – terapeutyczne, centrum uwielbienia, szkolenia motywacyjne, coaching, centra integracji społecznej itd.

Dążenia:

  • wierność w małym, 
  • staranność w szczegółach,
  • świętość na co dzień,
  • cierpliwość w trudach,
  • szczera życzliwość,
  • zapał do nauki,
  • prostota serca.

Nasze motto

Bóg nie jest Bogiem racji, lecz relacji.