Oddział Teen Challenge

Teen Challenge zajmuje się służbą wśród osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków. Celem punktu konsultacyjnego jest zachęcenie do wyjazdu na leczenie do międzynarodowego Chrześcijańskiego Ośrodka dla Osób Uzależnionych Teen Challenge mieszczącego się w Łękini i Broczynie. Na przestrzeni naszej działalności wysłaliśmy tam około 35 osób. Do punktu zgłosić się może każda osoba borykająca się z problemem uzależnienia bez względu na płeć i wiek.

Teen Challenge oddział w Bydgoszczy wspiera naszą służbę poprzez pozyskiwanie artykułów spożywczych, które wykorzystujemy do przygotowania posiłków w stołówce.