Kontakt

Adres:

Centrum Chrześcijańskie “KANAAN” – Kościół Lokalny Misja “BETEZDA”

85-222 Bydgoszcz
ul. A. Czartoryskiego 12

e-mail:  betezda@op.pl

tel. (52) 321-35-28


Kontakt anglojęzyczny (English contact):

Dorota Błaszkowska

+48 727 904 049 


Wpłaty prosimy dokonywać na adres:

KANAAN – MISJA BETEZDA
ul.A.Czartoryskiego 12
85-222 Bydgoszcz

Bank Millennium SA
Nr konta:   89116022020000000072033633

Wpłaty z dopiskiem: “na cele kultu religijnego” można odliczyć od dochodu (zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym: firmy – do wysokości 10% dochodu, osoby fizyczne – do wysokości 6% dochodu).

S.W.I.F.T.
BIGBPLPW