MwP – czyli nowa jakość pomocy ubogim

Czym jest MwP? To nic innego jak Miłość w Praktyce. Czyli rewolucyjny sposób pomocy ludziom ubogim, bezdomnym czy uwikłanym w nałogi.

Na czym polega wyjątkowość tego pomysłu? Tradycyjny sposób zakłada, że pomagać należy tym, którzy chcą zrobić coś ze swoim życiem. Oczekuje się, że osoba, która przychodzi będzie spełniała określone warunki, wykaże się określonym zachowaniem.

My chcemy, aby każdy przychodzący do misji otrzymał miłość bez żadnego warunku wstępnego, a miłość musi się wyrażać w konkretnym działaniu. Chcemy najpierw zaspokoić podstawowe potrzeby i stworzyć autentyczną atmosferę akceptacji. W ten sposób chcemy trafić do najgłębszych motywacji człowieka, tak aby jego przemiana nie była tylko powierzchowna, oparta na zasadzie „coś za coś”. Trwale zmienione motywacje zmieniają system przekonań i sposób myślenia, a co za tym idzie dają nowe, lepsze życie.