Spotkania Wspierające

W każdy wtorek o godzinie 18.00 wolontariusze Misji organizują spotkania wspierające dla osób potrzebujących, bezdomnych i ubogich. Podczas tych spotkań kierowane są do uczestników słowa zachęty do zmiany swojego życia oparte o fragmenty z Pisma Świętego. W ten sposób chcemy pokazać im drogę wyjścia z ich obecnej sytuacji, a także dodać otuchy w trudnych dla nich chwilach.

Jeżeli potrzebujesz pomocy lub chcesz udzielić pomocy – zapraszamy.